Portfolio > Folded Works 2003 - 2007

Red Stirrup Vase on Pedestal
Red Stirrup Vase on Pedestal
Cone 5 Porcelain
11.5"x4"
2007