Portfolio > Alchemy of Change

Vase, Cone 10 Porcelain, Wood Fired
Vase, Cone 10 Porcelain, Wood Fired
2014